1. EV loan
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम यो महिनाको आधार दर न्युनतम ब्याजदर अधिकतम ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
विद्युतीय सवारी कर्जा
८.०८
८.०८%
११.५८%
विस्तृत विवरण
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
विद्युतीय सवारी
९.१५
९.१५%
१२.१५%
विस्तृत विवरण
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
व्यवसायिक विद्युतीय सवारी
९.१५
९.१५%
१२.६५%
विस्तृत विवरण
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
विद्युतीय सवारी कर्जा
९.४५
९.४५%
१३.४५%
विस्तृत विवरण
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
इभि अटो कर्जा
८.९५
९.२%
११.२%
विस्तृत विवरण
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
इभि अटो कर्जा
८.९५
९.२%
११.४५%
विस्तृत विवरण
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
विद्युतीय सवारी -निश्चित दर
९.१५
९.७४%
९.७४%
विस्तृत विवरण
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
इभि अटो कर्जा
८.६१
९.६१%
११.६१%
विस्तृत विवरण
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
विद्युतीय सवारी
७.४२
८.६७%
८.८७%
विस्तृत विवरण
१०
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
विद्युतीय सवारी (महिलाका लागि)
८.७१
१०.०७%
१०.०७%
विस्तृत विवरण
११
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
अटो कर्जा
८.७१
१०.२५%
१०.२५%
विस्तृत विवरण
१२
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
विद्युतीय सवारी- निश्चित दर
७.४२
११.२८%
११.२८%
विस्तृत विवरण