1. Downloads
S.N. Name Details Download
आ.व. २०८०-८१ को तेस्रो त्रयमासमा इजाजतपत्रप्राप्त 'क' वर्गका बैंक, बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट गरिएको कारबाही
Notice
आ.व. २०८०-८१ को तेस्रो त्रयमासमा इजाजतपत्रप्राप्त 'क' वर्गका बैंक, बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट गरिएको कारबाही
Notice
आ.व. २०८०-८१ को तेस्रो त्रयमासमा इजाजतपत्रप्राप्त 'क' वर्गका बैंक, बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट गरिएको कारबाही
Notice
आ.व. २०८०-८१ को तेस्रो त्रयमासमा इजाजतपत्रप्राप्त 'क' वर्गका बैंक, बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट गरिएको कारबाही
Notice
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”,“ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन
Circular
एकीकृत परिपत्र–२०८० मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा (कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको बैंक जमानत)
Circular
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
Circular
एकीकृत परिपत्र–२०८० जारी गरिएको सम्बन्धमा
Directives
एकीकृत परिपत्र-२०७९ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
Circular
१०
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गकाे इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन
Circular
११
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशाेधन
Circular
१२
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”,“ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन
Circular
१३
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
Circular
१४
बैंक तथा वित्तीय संस्था, र तिनका संचालक / सीइओलाई गरिएको पछिल्लो कार्वाही
NRB Notice
१५
बैंक तथा वित्तीय संस्था, र तिनका संचालक / सीइओलाई गरिएको कार्वाही
NRB Notice
१६
प्रभु, ग्लोबल आइएमई, हिमालयन बैंक, मुक्तिनाथ, गरिमा विकास बैंक र रिलाइन्स फाइनान्सलाई गरिएको कार्वाही सम्बन्धमा
NRB Notice
१७
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशाेधन
Circular
१८
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन
Circular
१९
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशाेधन
Circular
२०
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन
Circular
२१
एकीकृत निर्देशन,२०८० जारी गरिएको सम्बन्धमा
Directives
२२
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८०
Directives
२३
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन
Circular
२४
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशाेधन
Circular