1. Scooter / Bike
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम यो महिनाको आधार दर न्युनतम ब्याजदर अधिकतम ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
बाइक कर्जा
१०.७२
१२.७२%
१४.७२%
विस्तृत विवरण