1. No- Collateral Loan
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम यो महिनाको आधार दर न्युनतम ब्याजदर अधिकतम ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
साधारण कर्जा
१०.६९
१०.६९%
१६.१९%
विस्तृत विवरण
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
विशिष्ट सदस्य कर्जा
१०.६९
१०.६९%
१६.१९%
विस्तृत विवरण
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
उर्जा कर्जा
१०.६९
१०.६९%
१६.१९%
विस्तृत विवरण
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
विशिष्ट सदस्य कर्जा
१०.६९
१०.६९%
१६.१९%
विस्तृत विवरण
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
आकस्मिक कर्जा
१०.६९
१०.६९%
१६.१९%
विस्तृत विवरण
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
उन्नत कृषि कर्जा
१०.६९
१०.६९%
१६.१९%
विस्तृत विवरण