1. Personal loan
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम यो महिनाको आधार दर न्युनतम ब्याजदर अधिकतम ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
व्यक्तिगत कर्जा
८.०८
८.०८%
१२.५८%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
व्यक्तिगत कर्जा
८.०८
८.०८%
१३.०८%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
व्यक्तिगत कर्जा
८.०८
८.०८%
१३.५३%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
व्यक्तिगत कर्जा
८.०८
८.०८%
१२.०८%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
कर्मचारी सेवा कर्जा
९.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा
९.३६
९.३६%
१४.३६%
विस्तृत विवरण
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
व्यक्तिगत कर्जा
९.८४
९.८४%
१४.८४%
विस्तृत विवरण
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
व्यक्तिगत कर्जा
९.३५
९.३५%
१३.३५%
विस्तृत विवरण
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
व्यक्तिगत कर्जा
९.६८
९.६८%
१४.६८%
विस्तृत विवरण
१०
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
व्यक्तिगत कर्जा
९.१३
९.१३%
१५.१३%
विस्तृत विवरण
११
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा
९.१५
९.१५%
१४.१५%
विस्तृत विवरण
१२
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
व्यक्तिगत कर्जा
९.१५
९.१५%
१४.१५%
विस्तृत विवरण
१३
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
व्यक्तिगत कर्जा
१२
१२%
१७%
विस्तृत विवरण
१४
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
१२
१२%
१७%
विस्तृत विवरण
१५
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
व्यक्तिगत कर्जा
९.४५
९.४५%
१३.४५%
विस्तृत विवरण
१६
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
उपभोक्ता कर्जा
९.४५
९.४५%
१३.४५%
विस्तृत विवरण
१७
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
विपन्न क्षेत्र कर्जा- व्यापार कर्जा
९.४५
९.४५%
१३.४५%
विस्तृत विवरण
१८
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
व्यक्तिगत कर्जा
१०.६९
१०.६९%
१५.१९%
विस्तृत विवरण
१९
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड (SINDU)
व्यक्तिगत मोर्टगेज कर्जा
१०.९२
१०.९२%
१५.९२%
विस्तृत विवरण
२०
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
व्यक्तिगत कर्जा
१०.३९
१०.३९%
१५.३९%
विस्तृत विवरण
२१
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
९.४७
१०.७२%
१२.७२%
विस्तृत विवरण
२२
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
व्यक्तिगत कर्जा
९.४७
१०.७२%
१२.७२%
विस्तृत विवरण
२३
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
व्यक्तिगत कर्जा
९.३५
१०.७२%
१२.७२%
विस्तृत विवरण
२४
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
व्यक्तिगत कर्जा
९.६८
११.१६%
१३.१६%
विस्तृत विवरण
२५
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा
८.९५
१०.४५%
१२.४५%
विस्तृत विवरण
२६
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
व्यक्तिगत कर्जा
८.९५
१०.४५%
१२.४५%
विस्तृत विवरण
२७
कुमारी बैंक लिमिटेड (KBL)
व्यक्तिगत कर्जा
९.७९
११.२९%
१३.२९%
विस्तृत विवरण
२८
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा
८.६६
१०.१६%
१२.१६%
विस्तृत विवरण
२९
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
व्यक्तिगत कर्जा
९.८४
११.५७%
११.५७%
विस्तृत विवरण
३०
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (MDB)
व्यक्तिगत कर्जा
१०.१४
१२.१४%
१४.१४%
विस्तृत विवरण
३१
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
व्यक्तिगत कर्जा
१०.३२
१२.३२%
१४.३२%
विस्तृत विवरण
३२
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
व्यक्तिगत कर्जा
१०.७२
१२.७२%
१४.७२%
विस्तृत विवरण
३३
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
व्यक्तिगत कर्जा
८.७५
११.७५%
१३.७५%
विस्तृत विवरण
३४
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
व्यक्तिगत कर्जा
७.४२
१०.४२%
१०.६७%
विस्तृत विवरण
३५
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
व्यक्तिगत कर्जा
९.१३
१२.४४%
१२.४४%
विस्तृत विवरण
३६
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
व्यक्तिगत टर्म कर्जा -निश्चित दर
८.९५
१२.५२%
१२.५२%
विस्तृत विवरण
३७
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
व्यक्तिगत कर्जा
७.३६
११.८६%
१२.३६%
विस्तृत विवरण
३८
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
व्यक्तिगत टर्म कर्जा -निश्चित दर
८.९५
१३.५२%
१३.५२%
विस्तृत विवरण
३९
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
व्यक्तिगत कर्जा
७.४२
१२.५३%
१२.५३%
विस्तृत विवरण
४०
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
व्यक्तिगत कर्जा
७.३६
१२.६%
१२.६%
विस्तृत विवरण
४१
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
व्यक्तिगत टर्म कर्जा -निश्चित दर
८.९५
१४.५२%
१४.५२%
विस्तृत विवरण