1. Business Loan
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम यो महिनाको आधार दर न्युनतम ब्याजदर अधिकतम ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
निर्यात कर्जा (नेपाली रुपियाँमा)
८.०८
८.०८%
१०.०८%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा
८.०८
८.०८%
१२.०८%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
औधोगिक कर्जा
८.०८
८.०८%
१२.५८%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
चालु पूँजी कर्जा
८.०८
८.०८%
१३.०८%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
मोर्टगेज कर्जा
८.०८
८.०८%
१३.०८%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
सजिलो व्यवसाय कर्जा
८.०८
८.०८%
१३.०८%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
समृद्ध व्यवसाय कर्जा
८.०८
८.०८%
१२.३३%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
लघु उद्यम कर्जा
८.०८
८.०८%
१३.०८%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
व्यवसायिक कर्जा
८.०८
८.०८%
९.८३%
विस्तृत विवरण
१०
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
८५औँ बार्षिकोत्सव कर्जा
८.०८
८.०८%
१२.५८%
विस्तृत विवरण
११
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
करार कर्जा
८.०८
८.०८%
११.७४%
विस्तृत विवरण
१२
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
उद्यम वृद्धि कर्जा
८.०८
८.०८%
११.०८%
विस्तृत विवरण
१३
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
उद्यमशीलता कर्जा
८.०८
८.०८%
९.९%
विस्तृत विवरण
१४
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
स्थायी चालुपूँजी कर्जा
८.०८
८.०८%
१३.०८%
विस्तृत विवरण
१५
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
औधिगिक तथा खानी कर्जा
९.३६
९.३६%
१२.३६%
विस्तृत विवरण
१६
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
होलसेल लेण्डिङ कर्जा
९.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
१७
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
व्यवसायिक कर्जा
९.३६
९.३६%
१२.३६%
विस्तृत विवरण
१८
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
९.३६
९.३६%
१४.३६%
विस्तृत विवरण
१९
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
सरल ठेक्कापठठा कर्जा
९.३६
९.३६%
१२.३६%
विस्तृत विवरण
२०
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
हाइपोथिकेशन कर्जा
९.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
२१
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
प्रि-सिपमेन्ट कर्जा
९.३६
९.३६%
१०.३६%
विस्तृत विवरण
२२
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
पोष्ट सिपमेन्ट कर्जा
९.३६
९.३६%
१०.३६%
विस्तृत विवरण
२३
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
८.५२
८.५२%
१३.५२%
विस्तृत विवरण
२४
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
छोटो अवधि कर्जा
८.५२
८.५२%
१३.५२%
विस्तृत विवरण
२५
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा
८.५२
८.५२%
१३.५२%
विस्तृत विवरण
२६
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
प्लेज कर्जा
८.५२
८.५२%
१३.५२%
विस्तृत विवरण
२७
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
डिमाण्ड कर्जा
९.८४
९.८४%
१४.८४%
विस्तृत विवरण
२८
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
निर्यात कर्जा
९.८४
९.८४%
१४.८४%
विस्तृत विवरण
२९
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
९.८४
९.८४%
१४.८४%
विस्तृत विवरण
३०
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
छोटो अवधि प्लेज कर्जा
९.८४
९.८४%
१४.८४%
विस्तृत विवरण
३१
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
आयात कर्जा
९.८४
९.८४%
१४.८४%
विस्तृत विवरण
३२
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
रिभल्भिङ क्यास क्रेडिट
९.८४
९.८४%
१४.८४%
विस्तृत विवरण
३३
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
नन रिभल्भिङ क्यास क्रेडिट
९.८४
९.८४%
१४.८४%
विस्तृत विवरण
३४
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
शैक्षिक कर्जा
९.८४
९.८४%
१४.८४%
विस्तृत विवरण
३५
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
चालु पूँजी कर्जा
८.९५
८.९५%
१०.९५%
विस्तृत विवरण
३६
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
ट्रस्ट रिसिप्ट
८.९५
८.९५%
१०.९५%
विस्तृत विवरण
३७
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
छोटो अवधि डिमाण्ड कर्जा
८.९५
८.९५%
१०.९५%
विस्तृत विवरण
३८
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
चालु पूँजी कर्जा
८.९५
८.९५%
१०.९५%
विस्तृत विवरण
३९
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
प्रि-सिपमेन्ट / पोष्ट सिपमेन्ट कर्जा
८.९५
८.९५%
१०.९५%
विस्तृत विवरण
४०
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
सप्लाई फाइनान्स
९.३५
९.३५%
१३.३५%
विस्तृत विवरण
४१
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
निर्यात कर्जा
९.३५
९.३५%
१२.३५%
विस्तृत विवरण
४२
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
साना व्यवसायी कर्जा
९.३५
९.३५%
१३.३५%
विस्तृत विवरण
४३
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
९.२९
९.२९%
१२.२९%
विस्तृत विवरण
४४
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
चालु पूँजी कर्जा
९.२९
९.२९%
१२.२९%
विस्तृत विवरण
४५
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
छोटो अवधि कर्जा
९.२९
९.२९%
१२.२९%
विस्तृत विवरण
४६
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
डिमाण्ड कर्जा
९.२९
९.२९%
१२.२९%
विस्तृत विवरण
४७
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
ब्रिज ग्याप कर्जा
९.२९
९.२९%
१२.२९%
विस्तृत विवरण
४८
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
प्लेज कर्जा
९.२९
९.२९%
१२.२९%
विस्तृत विवरण
४९
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा
९.२९
९.२९%
१२.२९%
विस्तृत विवरण
५०
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
निर्यात वित्त कर्जा
९.२९
९.२९%
१२.२९%
विस्तृत विवरण
५१
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
कृषि र उद्यम कर्जा
९.२९
९.२९%
११.२९%
विस्तृत विवरण
५२
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
९.६८
९.६८%
१४.६८%
विस्तृत विवरण
५३
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
चालु पूँजी कर्जा
९.६८
९.६८%
१४.६८%
विस्तृत विवरण
५४
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
क्यास क्रेडिट
९.६८
९.६८%
१४.६८%
विस्तृत विवरण
५५
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
डिमाण्ड कर्जा
९.६८
९.६८%
१४.६८%
विस्तृत विवरण
५६
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
निर्यात क्रेडिट
९.६८
९.६८%
१४.६८%
विस्तृत विवरण
५७
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा
९.६८
९.६८%
१२.६८%
विस्तृत विवरण
५८
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
चालु पूँजी कर्जा
८.६६
८.६६%
१३.६६%
विस्तृत विवरण
५९
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
सजिलो व्यवसायिक कर्जा
९.१३
९.१३%
११.१३%
विस्तृत विवरण
६०
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
८.८४
८.८४%
१२.३४%
विस्तृत विवरण
६१
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा
८.८४
८.८४%
१२.३४%
विस्तृत विवरण
६२
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
प्याकिङ्ग क्रेडिट कर्जा
८.८४
८.८४%
१२.३४%
विस्तृत विवरण
६३
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
क्यास क्रेडिट कर्जा
८.८४
८.८४%
१२.३४%
विस्तृत विवरण
६४
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
स्टक ब्रोकर फाइनान्सिङ कर्जा
८.८४
८.८४%
१२.३४%
विस्तृत विवरण
६५
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
विशेष निर्यात फाइनान्सीङ कर्जा
८.८४
८.८४%
१२.३४%
विस्तृत विवरण
६६
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
९.१५
९.१५%
१३.१५%
विस्तृत विवरण
६७
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
चालु पूँजी कर्जा
९.१५
९.१५%
१३.१५%
विस्तृत विवरण
६८
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा
९.१५
९.१५%
१३.१५%
विस्तृत विवरण
६९
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
निर्यात कर्जा
९.१५
९.१५%
१३.१५%
विस्तृत विवरण
७०
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
एनएमबि शुलभ कर्जा
९.१५
९.१५%
१३.१५%
विस्तृत विवरण
७१
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
ब्रिज ग्याप कर्जा
९.१५
९.१५%
१३.१५%
विस्तृत विवरण
७२
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
व्यक्तिगत व्यवसायिक कर्जा
९.१५
९.१५%
१३.१५%
विस्तृत विवरण
७३
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
एनएमबि सजिलो क्यूआर कर्जा
९.१५
९.१५%
विस्तृत विवरण
७४
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
८.७१
८.७१%
१२.७१%
विस्तृत विवरण
७५
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
आयात कर्जा
८.७१
८.७१%
१२.७१%
विस्तृत विवरण
७६
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
चालु पूँजी कर्जा
८.७१
८.७१%
१२.७१%
विस्तृत विवरण
७७
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
छोटो अवधि कर्जा
८.७१
८.७१%
१२.७१%
विस्तृत विवरण
७८
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
एलसी कर्जा
८.७१
८.७१%
१२.७१%
विस्तृत विवरण
७९
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
निर्यात डकुमेन्ट अन्तर्गत कर्जा
८.७१
८.७१%
१२.७१%
विस्तृत विवरण
८०
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
निर्यात कर्जा
८.७१
८.७१%
१२.७१%
विस्तृत विवरण
८१
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
ट्रेडिङ कर्जा
१२
१२%
१७%
विस्तृत विवरण
८२
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
चालु पूँजी कर्जा
१२
१२%
१७%
विस्तृत विवरण
८३
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट कर्जा
१२
१२%
१७%
विस्तृत विवरण
८४
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
व्यवसायिक कर्जा
९.४५
९.४५%
१३.४५%
विस्तृत विवरण
८५
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
छोटो अवधि कर्जा
९.४५
९.४५%
१३.४५%
विस्तृत विवरण
८६
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
व्यावसायिक कर्जा
१०.६९
१०.६९%
१५.१९%
विस्तृत विवरण
८७
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
सुलभ व्यवसाय कर्जा
१०.६९
१०.६९%
१५.१९%
विस्तृत विवरण
८८
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
व्यवसायिक /औधिगिक कर्जा
११.९५
११.९५%
१६.९५%
विस्तृत विवरण
८९
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड (SINDU)
व्यवसायिक कर्जा
१०.९२
१०.९२%
१५.९२%
विस्तृत विवरण
९०
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड (SINDU)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
१०.९२
१०.९२%
१५.९२%
विस्तृत विवरण
९१
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
११.२५
११.२५%
१५.२५%
विस्तृत विवरण
९२
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
सुन धितो कर्जा
११.२५
११.२५%
१५.२५%
विस्तृत विवरण
९३
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
बिजनेश ओभरड्राफ्ट
११.१३
११.१३%
१५.१२%
विस्तृत विवरण
९४
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
डिमाण्ड कर्जा
११.१३
११.१३%
१५.१२%
विस्तृत विवरण
९५
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
आयात अवधि कर्जा
११.१३
११.१३%
१५.१२%
विस्तृत विवरण
९६
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
औद्योगिक कर्जा ओभरड्राफ्ट
११.१३
११.१३%
१५.१२%
विस्तृत विवरण
९७
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
औद्योगिक अवधि कर्जा
११.१३
११.१३%
१५.१२%
विस्तृत विवरण
९८
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
सर्भिस बिजनेश कर्जा
९.४७
९.४७%
११.४७%
विस्तृत विवरण
९९
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
९.४७
९.४७%
११.४७%
विस्तृत विवरण
१००
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
व्यापार कर्जा
९.४७
९.४७%
११.४७%
विस्तृत विवरण
१०१
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
व्यवसायिक कर्जा
१०.३९
१०.३९%
१५.३९%
विस्तृत विवरण
१०२
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
चालु पूँजी कर्जा
१०.३९
१०.३९%
१५.३९%
विस्तृत विवरण
१०३
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
उद्यमशील कर्जा
१०.११
१०.११%
१३.८६%
विस्तृत विवरण
१०४
कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड (KSBBL )
व्यवसायिक कर्जा
११.२२
११.२२%
१६.२२%
विस्तृत विवरण
१०५
कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड (KSBBL )
सरल व्यापार कर्जा
११.२२
११.२२%
१६.२२%
विस्तृत विवरण
१०६
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
८.९७
९.२२%
११.२२%
विस्तृत विवरण
१०७
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
डिमाण्ड कर्जा
८.९७
९.२२%
११.२२%
विस्तृत विवरण
१०८
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
डिमाण्ड कर्जा
८.९७
९.२२%
११.२२%
विस्तृत विवरण
१०९
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जा
८.९७
९.२२%
११.२२%
विस्तृत विवरण
११०
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
प्लेज कर्जा
८.९७
९.२२%
११.२२%
विस्तृत विवरण
१११
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
प्याकिङ क्रेडिट कर्जा
८.९७
९.२२%
११.२२%
विस्तृत विवरण
११२
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
ब्रिज ग्याप कर्जा
८.९७
९.२२%
११.२२%
विस्तृत विवरण
११३
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
औद्योगिक कर्जा
९.४७
९.७२%
११.७२%
विस्तृत विवरण
११४
कुमारी बैंक लिमिटेड (KBL)
कर्पोरेट कर्जा
९.७९
१०.२९%
१२.२९%
विस्तृत विवरण
११५
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
चालु पूँजी ओभरड्राफ्ट कर्जा
८.१३
९.१३%
११.१३%
विस्तृत विवरण
११६
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
चालु पूँजी कर्जा
८.१३
९.१३%
११.१३%
विस्तृत विवरण
११७
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
चालु पूँजी कर्जा
८.१३
९.१३%
११.१३%
विस्तृत विवरण
११८
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
प्रिमियम व्यवसायिक कर्जा
९.१३
१०.१३%
१२.१३%
विस्तृत विवरण
११९
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
कर्पोरेट कर्जा
९.१३
१०.१३%
१२.१३%
विस्तृत विवरण
१२०
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
निर्यात क्रेडिट
८.७५
९.७५%
११.७५%
विस्तृत विवरण
१२१
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
निर्यात कर्जा
७.४२
८.४२%
८.४२%
विस्तृत विवरण
१२२
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (MDB)
व्यवसायिक कर्जा
१०.१४
११.१४%
१३.१४%
विस्तृत विवरण
१२३
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
छोटो अवधि कर्जा
९.४७
१०.४७%
१२.४७%
विस्तृत विवरण
१२४
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट कर्जा
१०.३२
११.३२%
१३.३२%
विस्तृत विवरण
१२५
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
आयात कर्जा
७.४२
८.६७%
९.१७%
विस्तृत विवरण
१२६
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
नबिल नारी कर्जा
८.६१
१०.११%
१२.११%
विस्तृत विवरण
१२७
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
नबिल सजिलो कर्जा
८.६१
१०.११%
१२.११%
विस्तृत विवरण
१२८
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
सजिलो एक्सप्रेस कर्जा
८.६१
१०.११%
१२.११%
विस्तृत विवरण
१२९
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
कृषि कर्जा-कर्पोरेट
८.६१
१०.११%
११.६१%
विस्तृत विवरण
१३०
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
आयात कर्जा
८.६६
१०.१६%
१२.१६%
विस्तृत विवरण
१३१
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
८.६६
१०.१६%
१२.१६%
विस्तृत विवरण
१३२
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
निर्यात कर्जा / प्याकिङ क्रेडिट
८.६६
१०.१६%
१२.१६%
विस्तृत विवरण
१३३
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
ट्रस्ट रिसिप्ट
८.७५
१०.२५%
१२.२५%
विस्तृत विवरण
१३४
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
आयात कर्जा
८.७५
१०.२५%
१२.२५%
विस्तृत विवरण
१३५
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
७.४२
८.९२%
९.४२%
विस्तृत विवरण
१३६
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
क्यास क्रेडिट कर्जा
७.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
१३७
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
छोटो अवधि कर्जा
७.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
१३८
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
आयात / निर्यात कर्जा
७.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
१३९
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
डिमाण्ड कर्जा
८.७५
१०.७५%
१२.७५%
विस्तृत विवरण
१४०
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
डिमाण्ड कर्जा
७.४२
९.४२%
९.९२%
विस्तृत विवरण
१४१
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
बिजनेश प्लस ओभरड्राफ्ट कर्जा
१०.७२
१२.७२%
१४.७२%
विस्तृत विवरण
१४२
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
बिजनेश प्लस कर्जा
१०.७२
१२.७२%
१४.७२%
विस्तृत विवरण
१४३
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
बिजनेश प्लस
१०.७२
१२.७२%
१४.७२%
विस्तृत विवरण
१४४
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
रिफाइनान्सिङ
७.४२
९.६७%
१०.६७%
विस्तृत विवरण
१४५
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
ओभरड्राफ्ट कर्जा
८.७५
११.७५%
१३.७५%
विस्तृत विवरण