1. Agriculture Loan
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम यो महिनाको आधार दर न्युनतम ब्याजदर अधिकतम ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
कृषि कर्जा
८.०८
८.०८%
१०.०८%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
सहुलियतपूर्ण कर्जा
९.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा कर्जा
९.३६
९.३६%
१२.३६%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
सहज कृषि कर्जा
९.३६
९.३६%
१४.३६%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
कृषि औजार खरिद कर्जा
९.३६
९.३६%
१२.३६%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
कोल्ड स्टोरेज कर्जा
९.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
माछापालन कर्जा
९.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
पशुधन कर्जा
९.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
कृषि कर्जा
९.३६
९.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
१०
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
कृषक कर्जा
९.८४
९.८४%
१५.८४%
विस्तृत विवरण
११
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
कृषक टर्म कर्जा
९.८४
९.८४%
१४.८४%
विस्तृत विवरण
१२
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
कृषि कर्जा
९.६८
९.६८%
१४.६८%
विस्तृत विवरण
१३
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
लघु उद्यम कर्जा
९.६८
९.६८%
१४.६८%
विस्तृत विवरण
१४
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
व्यवसायिक कृषि पशुधन कर्जा
९.१३
९.१३%
११.१३%
विस्तृत विवरण
१५
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
कृषि कर्जा
८.८४
८.८४%
१२.३४%
विस्तृत विवरण
१६
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
कृषि कर्जा
९.१५
९.१५%
१२.१५%
विस्तृत विवरण
१७
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
कृषि कर्जा
१२
१२%
१७%
विस्तृत विवरण
१८
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
कृषि कर्जा
९.४५
९.४५%
१२.४५%
विस्तृत विवरण
१९
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
कृषि कर्जा
१०.६९
१०.६९%
१२.६९%
विस्तृत विवरण
२०
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड (SINDU)
कृषि कर्जा
१०.९२
१०.९२%
१५.९२%
विस्तृत विवरण
२१
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
कृषि कर्जा
११.२५
११.२५%
१५.२५%
विस्तृत विवरण
२२
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
कृषि कर्जा-ओभरड्राफ्ट
११.१३
११.१३%
१५.१२%
विस्तृत विवरण
२३
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
कृषि टर्म कर्जा
११.१३
११.१३%
१५.१२%
विस्तृत विवरण
२४
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
कृषि ओभरड्राफ्ट कर्जा
९.४७
९.४७%
११.४७%
विस्तृत विवरण
२५
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
कृषि कर्जा
१०.३९
१०.३९%
१५.३९%
विस्तृत विवरण
२६
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
टर्म कर्जा
१०.११
१०.११%
१३.८६%
विस्तृत विवरण
२७
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
कृषि ओभरड्राफ्ट कर्जा
१०.११
१०.११%
१३.८६%
विस्तृत विवरण
२८
कुमारी बैंक लिमिटेड (KBL)
कृषि कर्जा
९.७९
१०.२९%
११.७९%
विस्तृत विवरण
२९
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
कृषि कर्जा
९.४७
१०.०७%
१२.०७%
विस्तृत विवरण
३०
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
कृषि कर्जा - निश्चितदर
८.८४
९.८३%
११.८३%
विस्तृत विवरण
३१
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (MDB)
कृषि कर्जा
१०.१४
११.१४%
१३.१४%
विस्तृत विवरण
३२
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
कृषि कर्जा
१०.३२
११.३२%
१३.३२%
विस्तृत विवरण
३३
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
कृषि कर्जा
८.१३
९.६३%
११.६३%
विस्तृत विवरण
३४
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
कृषि कर्जा
७.४२
८.९२%
८.९२%
विस्तृत विवरण
३५
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
कृषि उपकरण कर्जा - निश्चित दर
९.३६
११.३६%
११.३६%
विस्तृत विवरण
३६
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
कृषि कर्जा
८.६१
१०.६१%
१०.६१%
विस्तृत विवरण
३७
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
कृषि कर्जा - ओभरड्राफ्ट
१०.७२
१२.७२%
१४.७२%
विस्तृत विवरण
३८
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
कृषि टर्म कर्जा
१०.७२
१२.७२%
१४.७२%
विस्तृत विवरण
३९
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
कृषि कर्जा- निश्चित दर
८.१३
१०.९१%
१०.९१%
विस्तृत विवरण