1. Dollar Accounts
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
अमेरिकी डलर बचत
५.५%
विस्तृत विवरण
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
अमेरिकी डलर बचत
५%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
अमेरिकी डलर बचत
४%
विस्तृत विवरण
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
अमेरिकी डलर बचत
४%
विस्तृत विवरण
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
अमेरिकी डलर बचत
४%
विस्तृत विवरण
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
अमेरिकी डलर बचत
४%
विस्तृत विवरण
कुमारी बैंक लिमिटेड (KBL)
अमेरिकी डलर बचत
३.७४%
विस्तृत विवरण
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
अमेरिकी डलर बचत
३.५%
विस्तृत विवरण
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
अमेरिकी डलर बचत
३.५%
विस्तृत विवरण
१०
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
अस्ट्रेलियन डलर बचत
३.५%
विस्तृत विवरण
११
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
अमेरिकी डलर बचत
३.५%
विस्तृत विवरण
१२
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
अमेरिकी डलर बचत
३.२५%
विस्तृत विवरण
१३
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
अमेरिकी डलर बचत
३.२५%
विस्तृत विवरण
१४
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
३.२५%
विस्तृत विवरण
१५
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
३.२५%
विस्तृत विवरण
१६
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
अस्ट्रेलियन डलर बचत
३.२५%
विस्तृत विवरण
१७
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
अमेरिकन डलर बचत
३.२५%
विस्तृत विवरण
१८
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
अमेरिकी डलर बचत
३%
विस्तृत विवरण
१९
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
३%
विस्तृत विवरण
२०
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
विदेशी मुद्रा बचत (पाउण्ड)
३%
विस्तृत विवरण
२१
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
अमेरिकी डलर बचत
३%
विस्तृत विवरण
२२
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
३%
विस्तृत विवरण
२३
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
३%
विस्तृत विवरण
२४
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
३%
विस्तृत विवरण
२५
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
३%
विस्तृत विवरण
२६
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
अमेरिकी डलर बचत
३%
विस्तृत विवरण
२७
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
३%
विस्तृत विवरण
२८
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
अमेरिकी डलर बचत
३%
विस्तृत विवरण
२९
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
३%
विस्तृत विवरण
३०
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
३%
विस्तृत विवरण
३१
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
अमेरिकी डलर बचत
३%
विस्तृत विवरण
३२
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
२.७५%
विस्तृत विवरण
३३
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
अमेरिकी डलर बचत
२.७५%
विस्तृत विवरण
३४
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
अस्ट्रेलियन डलर बचत
२.५%
विस्तृत विवरण
३५
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
अस्ट्रेलियन डलर बचत
२.४४%
विस्तृत विवरण
३६
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
२.२८%
विस्तृत विवरण
३७
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
२.२५%
विस्तृत विवरण
३८
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
अस्ट्रेलियन डलर बचत
२.०५%
विस्तृत विवरण
३९
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
२%
विस्तृत विवरण
४०
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
२%
विस्तृत विवरण
४१
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
विदेशी मुद्रा बचत
२%
विस्तृत विवरण
४२
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
१.९२%
विस्तृत विवरण
४३
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
१.७%
विस्तृत विवरण
४४
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
१.५%
विस्तृत विवरण
४५
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
अमेरिकी डलर बचत
१.५%
विस्तृत विवरण
४६
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
विदेशी मुद्रा बचत (अन्य)
१.५%
विस्तृत विवरण
४७
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
१.५%
विस्तृत विवरण
४८
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
१.५%
विस्तृत विवरण
४९
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
१.५%
विस्तृत विवरण
५०
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
विदेशी मुद्रा बचत (जापनिज यन)
१.५%
विस्तृत विवरण
५१
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
विदेशी मुद्रा बचत (अन्य)
१.३४%
विस्तृत विवरण
५२
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
१.३४%
विस्तृत विवरण
५३
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
१%
विस्तृत विवरण
५४
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
अमेरिकी डलर बचत
१%
विस्तृत विवरण
५५
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
बिदेशी मुद्रा बचत (अमेरिकी डलर)
१%
विस्तृत विवरण
५६
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
विदेशी मुद्रा बचत (जिबिपी)
१%
विस्तृत विवरण
५७
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
१%
विस्तृत विवरण
५८
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
अस्ट्रेलियन डलर बचत
०.५%
विस्तृत विवरण
५९
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
विदेशी मुद्रा बचत (युरो)
०.५%
विस्तृत विवरण
६०
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
विदेशी मुद्रा व्यक्तिगत बचत (जिबिपी)
०.२५%
विस्तृत विवरण
६१
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
अमेरिकी डलर बचत
०.२५%
विस्तृत विवरण
६२
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
विदेशी मुद्रा बचत (जापनिज यन)
०.१%
विस्तृत विवरण