1. Fixed Deposit Account
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम समयावधि ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (NABBC)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्ष वा माथि)
1.08 years
९%
विस्तृत विवरण
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (NABBC)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ वर्षसम्म)
6 months
८.९%
विस्तृत विवरण
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
मुद्दती निक्षेप (१० महिना)
10 months
८.८%
विस्तृत विवरण
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
मुद्दती निक्षेप (२ बर्षभन्दा माथि)
2 years
८.७५%
विस्तृत विवरण
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (NABBC)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ५ महिनासम्म)
3 months
८.६५%
विस्तृत विवरण
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष र माथि)
1 year
८.५%
विस्तृत विवरण
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि २ बर्षसम्म)
6 months
८.५%
विस्तृत विवरण
सालपा बिकास बैंक लिमिटेड (SALAPA )
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष वा माथि)
1 year
८.५%
विस्तृत विवरण
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SAPDBL)
२ वर्ष वा सो भन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
2 Years
८.५%
विस्तृत विवरण
१०
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
३ महिनादेखि २४ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप
3 months
८.२५%
विस्तृत विवरण
११
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SAPDBL)
१ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप
1 year
८.२५%
विस्तृत विवरण
१२
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
सुपर मुद्दती निक्षेप (५ बर्षमाथि)
5.08 years
८.२%
विस्तृत विवरण
१३
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि २ बर्षभन्दा कम)
1 year
८.२%
विस्तृत विवरण
१४
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड (SINDU)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष वा माथि)
1 year
८.०१%
विस्तृत विवरण
१५
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
१ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
1 year
८%
विस्तृत विवरण
१६
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
मुद्दती निक्षेप (३ वर्षदेखि ५ वर्षभन्दा कम)
3 years
८%
विस्तृत विवरण
१७
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (MDB)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षसम्म)
6 months
८%
विस्तृत विवरण
१८
सालपा बिकास बैंक लिमिटेड (SALAPA )
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ६ महिनासम्म)
3 months to 6 months
८%
विस्तृत विवरण
१९
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना)
6 months
८%
विस्तृत विवरण
२०
कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड (KSBBL )
मुद्दती निक्षेप (२ बर्ष र माथि)
2 years
८%
विस्तृत विवरण
२१
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SAPDBL)
६ महिनादेखि १ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
6 Months
८%
विस्तृत विवरण
२२
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
मुद्दती निक्षेप (५ बर्ष वा सोभन्दा माथि)
5 years
७.८%
विस्तृत विवरण
२३
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
मुद्दती निक्षेप (१२ महिने मुद्दती निक्षेप)
1 year
७.७५%
विस्तृत विवरण
२४
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
मुद्दती निक्षेप (१२ महिनादेखि १८ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप)
1 year
७.७५%
विस्तृत विवरण
२५
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
मुद्दती निक्षेप (१२ महिनादेखि १८० महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप)
1 year
७.७५%
विस्तृत विवरण
२६
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि ३ बर्षसम्म)
1 year
७.७५%
विस्तृत विवरण
२७
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
मुद्दती निक्षेप
3 months
७.७५%
विस्तृत विवरण
२८
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिना)
3 months
७.७५%
विस्तृत विवरण
२९
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
मुद्दती निक्षेप (२ वर्ष वा सोभन्दा माथि)
2 Years
७.७५%
विस्तृत विवरण
३०
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
२ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
2 Years
७.७५%
विस्तृत विवरण
३१
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
३ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
3 years
७.७५%
विस्तृत विवरण
३२
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
२ वर्ष वा सो भन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
2 Years
७.७५%
विस्तृत विवरण
३३
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
३ वर्ष वा सो भन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
3 years
७.७५%
विस्तृत विवरण
३४
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्षभन्दा माथि)
1.08 years
७.७५%
विस्तृत विवरण
३५
कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड (KSBBL )
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि २ बर्षभन्दा कम)
1 year
७.७५%
विस्तृत विवरण
३६
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SAPDBL)
६ महिनाभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
6 Months
७.७५%
विस्तृत विवरण
३७
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड (SINDU)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि १ वर्षभन्दा कम)
3 months
७.५१%
विस्तृत विवरण
३८
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
५ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप
5 years
७.५%
विस्तृत विवरण
३९
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
५ वर्षभन्दामाथिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप
5 years
७.५%
विस्तृत विवरण
४०
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (MDB)
१ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप
1 year
७.५%
विस्तृत विवरण
४१
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
मुद्दती निक्षेप (२ बर्षदेखि १० बर्षसम्म)
1.08 years
७.५%
विस्तृत विवरण
४२
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
जनरल मुद्दती निक्षेप
3 months
७.५%
विस्तृत विवरण
४३
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
१ वर्ष र २ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
1 year
७.५%
विस्तृत विवरण
४४
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
१ वर्षदेखि ३ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
1 year
७.५%
विस्तृत विवरण
४५
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष)
1 year
७.५%
विस्तृत विवरण
४६
कुमारी बैंक लिमिटेड (KBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि सोभन्दा माथि)
1 year
७.२६%
विस्तृत विवरण
४७
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
मुद्दती निक्षेप (३ वर्ष वा सो भन्दामाथि)
3 years
७.२५%
विस्तृत विवरण
४८
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्ष वा सो भन्दामाथिको मुद्दती निक्षेप)
1 year
७.२५%
विस्तृत विवरण
४९
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्षदेखि २ वर्षभन्दा कम)
1 year
७.२५%
विस्तृत विवरण
५०
कुमारी बैंक लिमिटेड (KBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षसम्म)
6 Months
७.१५%
विस्तृत विवरण
५१
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि १२ महिनाभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप)
3 Months
७.१%
विस्तृत विवरण
५२
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
मुद्दती निक्षेप (२ बर्षभन्दा माथि)
2.08 years
७%
विस्तृत विवरण
५३
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
५ वर्षे मुद्दती निक्षेप
5 years
७%
विस्तृत विवरण
५४
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष वा माथि)
1 year
७%
विस्तृत विवरण
५५
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्ष वा सो भन्दामाथि)
1 year
७%
विस्तृत विवरण
५६
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्ष वा सोभन्दा माथि)
1 year
७%
विस्तृत विवरण
५७
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्ष र २ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप)
1 year
७%
विस्तृत विवरण
५८
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
१ वर्षे मान्यजन्य मुद्दती निक्षेप
1 year
७%
विस्तृत विवरण
५९
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
१२ महिनादेखि ५ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप
1 Year
७%
विस्तृत विवरण
६०
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्षदेखि २ वर्ष सम्म)
1 year
७%
विस्तृत विवरण
६१
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
3 months
७%
विस्तृत विवरण
६२
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
१ बर्ष र २ वर्ष माथिको मुद्दती निक्षेप
1 year
७%
विस्तृत विवरण
६३
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
२ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप
2 Years
७%
विस्तृत विवरण
६४
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
मुद्दती निक्षेप ( १२ महिनाभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप )
1 year
६.९%
विस्तृत विवरण
६५
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
२ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
2 Years
६.७५%
विस्तृत विवरण
६६
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप)
1 year
६.७५%
विस्तृत विवरण
६७
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म)
1 year
६.७५%
विस्तृत विवरण
६८
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
६ महिना र १ बर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
6 Months
६.७५%
विस्तृत विवरण
६९
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
६ महिनादेखि २ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
6 Months
६.७५%
विस्तृत विवरण
७०
कुमारी बैंक लिमिटेड (KBL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ६ महिनाभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप)
3 months
६.६६%
विस्तृत विवरण
७१
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
३ महिने मुद्दती निक्षेप
3 Months
६.६६%
विस्तृत विवरण
७२
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि २ बर्षसम्म)
1.08 years
६.५%
विस्तृत विवरण
७३
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
मुद्दती निक्षेप (२ वर्षभन्दा माथि)
2.08 Years
६.५%
विस्तृत विवरण
७४
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
६.५%
विस्तृत विवरण
७५
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
३ महिनादेखि ६ महिनाभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
3 Months
६.५%
विस्तृत विवरण
७६
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ वर्षभन्दा कम)
6 months
६.५%
विस्तृत विवरण
७७
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
६ महिनादेखि १२ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप
6 Months
६.५%
विस्तृत विवरण
७८
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (MDB)
६ महिनादेखि ९ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप
6 Months
६.५%
विस्तृत विवरण
७९
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
६.५%
विस्तृत विवरण
८०
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
६ महिनादेखि १ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
6 Months
६.५%
विस्तृत विवरण
८१
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
३ महिनादेखि ६ महिनाभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
3 Months
६.५%
विस्तृत विवरण
८२
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
६ महिनादेखि १ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
6 months
६.५%
विस्तृत विवरण
८३
कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड (KSBBL )
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
7 months
६.५%
विस्तृत विवरण
८४
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
मुद्दती निक्षेप (३ बर्षदेखि ५ बर्षसम्म)
3 months
६.४%
विस्तृत विवरण
८५
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
मुद्दती निक्षेप (३ बर्ष र माथि)
3 years
६.३९%
विस्तृत विवरण
८६
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ वर्षसम्म)
6 Months
६.२५%
विस्तृत विवरण
८७
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
३ महिनादेखि ६ महिनाभन्दा कमको मुद्दत्ती
3 months
६.२५%
विस्तृत विवरण
८८
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना र १ बर्षभन्दा कम)
6 months
६.२५%
विस्तृत विवरण
८९
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ६ महिनाभन्दा कम)
3 months
६.२५%
विस्तृत विवरण
९०
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (MDB)
३ महिने मुद्दती निक्षेप
3 months
६.२५%
विस्तृत विवरण
९१
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
६.२५%
विस्तृत विवरण
९२
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
मुद्दती निक्षेप (९ महिनादेखि १ वर्षसम्म)
9 months
६.१५%
विस्तृत विवरण
९३
कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड (KSBBL )
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ६ महिनाभन्दा कम)
3 months
६.१५%
विस्तृत विवरण
९४
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षसम्म)
7 months
६%
विस्तृत विवरण
९५
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि ५ बर्षसम्म)
1 year
६%
विस्तृत विवरण
९६
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप)
3 Months
६%
विस्तृत विवरण
९७
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ६ महिनासम्म)
3 months
६%
विस्तृत विवरण
९८
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
६%
विस्तृत विवरण
९९
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
मुद्दती निक्षेप (२ बर्षदेखि ५ बर्षभन्दा कम)
2 years
६%
विस्तृत विवरण
१००
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
३ महिनादेखि ५ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप
3 Months
६%
विस्तृत विवरण
१०१
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
मुद्दती निक्षेप (९ महिना)
9 months
६%
विस्तृत विवरण
१०२
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
३ महिना र ६ महिनाभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
3 months
६%
विस्तृत विवरण
१०३
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
मुद्दती निक्षेप( २ बर्ष र ३ बर्षभन्दा कम)
2 years
५.८%
विस्तृत विवरण
१०४
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
मुद्दती निक्षेप ( २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप)
3 months
५.७५%
विस्तृत विवरण
१०५
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
संचयी मुद्दती निक्षेप
1 year
५.७५%
विस्तृत विवरण
१०६
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि १ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप)
3 Months
५.७५%
विस्तृत विवरण
१०७
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ६ महिनाभन्दा कम)
3 months
५.७५%
विस्तृत विवरण
१०८
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना)
6 months
५.७५%
विस्तृत विवरण
१०९
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना सम्म)
6 Months
५.७५%
विस्तृत विवरण
११०
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि ५ बर्षसम्म)
1 Years
५.६६६१%
विस्तृत विवरण
१११
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ६ महिनासम्म)
3 months
५.६५%
विस्तृत विवरण
११२
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ६ महिनासम्म)
3 months
५.५%
विस्तृत विवरण
११३
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
मुद्दती निक्षेप (९ महिना)
9 months
५.५%
विस्तृत विवरण
११४
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिना)
3 months
५.५%
विस्तृत विवरण
११५
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
३ महिने मुद्दती निक्षेप
3 months
५.५%
विस्तृत विवरण
११६
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षसम्म)
7 months
५.२५५१%
विस्तृत विवरण
११७
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिना)
3 months
५.२५%
विस्तृत विवरण
११८
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष र २ बर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप)
1 year
५.२%
विस्तृत विवरण
११९
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्षदेखि ५वर्ष भन्दा कमको मुद्दती निक्षेप)
1 year
५%
विस्तृत विवरण
१२०
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना)
6 months
५%
विस्तृत विवरण
१२१
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
मुद्दती निक्षेप ( ६ महिनादेखि १ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप)
6 Months
५%
विस्तृत विवरण
१२२
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ६ महिनाभन्दा कम)
3 months
५%
विस्तृत विवरण
१२३
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि २ बर्षभन्दा कम)
1 year
५%
विस्तृत विवरण
१२४
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
३ महिनादेखि १ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
3 months
४.७५%
विस्तृत विवरण
१२५
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
९ महिनादेखि १ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
9 Months
४.७५%
विस्तृत विवरण
१२६
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
४.७%
विस्तृत विवरण
१२७
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना)
6 months
४.५५५१%
विस्तृत विवरण
१२८
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
६ महिनादेखि ९ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप
6 Months
४.५%
विस्तृत विवरण
१२९
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि ६ महिनासम्म)
3 months
४.३%
विस्तृत विवरण
१३०
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिना)
3 months
४.२५५१%
विस्तृत विवरण
१३१
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
मुद्दती निक्षेप (३ महिना)
3 months
४.२५%
विस्तृत विवरण
१३२
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
३ महिने सरल मुद्दती निक्षेप
3 Months
४%
विस्तृत विवरण