1. Pensioner Savings
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
सालपा बिकास बैंक लिमिटेड (SALAPA )
पेन्सन बचत
५.१८%
विस्तृत विवरण
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
उज्यालो पेन्सन बचत
४.७५%
विस्तृत विवरण
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
नेपाल सरकार पेन्सनर बचत
४.६५%
विस्तृत विवरण
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
पेन्सनर बचत
४.६५%
विस्तृत विवरण
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
नेपाल टेलिकम पेन्सनर बचत
४.६५%
विस्तृत विवरण
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
कृषि अनुसन्धान पेन्सनर बचत
४.६५%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
टियु पेन्सन बचत
४.४%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
पेन्सन भुक्तानी बचत
४.४%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
कर्मचारी पेन्सन बचत
४.४%
विस्तृत विवरण