1. Social Security Savings
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
सामाजिक सुरक्षा खाता
४.६५%
विस्तृत विवरण
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड (SINDU)
सामाजिक सुरक्षा बचत
४.०१%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
सामाजिक सुरक्षा विशेष बचत
४%
विस्तृत विवरण
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (MDB)
सामाजिक सुरक्षा बचत
४%
विस्तृत विवरण
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
सामाजिक सुरक्षा बचत
३.९%
विस्तृत विवरण
कुमारी बैंक लिमिटेड (KBL)
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बचत
३.७६%
विस्तृत विवरण
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
सामाजिक सुरक्षा बचत
३.२५%
विस्तृत विवरण
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
सामाजिक सुरक्षा बचत
३.२%
विस्तृत विवरण
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
सामाजिक सुरक्षा बचत
३.१५%
विस्तृत विवरण
१०
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
सामाजिक सुरक्षा बचत
३.०५%
विस्तृत विवरण