1. Senior Citizens
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
जेष्ठ नागरिक बचत
५.२५%
विस्तृत विवरण
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
बा आमा बचत
४.७६%
विस्तृत विवरण
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
जेष्ठ नागरिक बचत
४.५%
विस्तृत विवरण
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
जेष्ठ नागरिक बचत
४.५%
विस्तृत विवरण
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
मान्यजन बचत
४.२५%
विस्तृत विवरण
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
जेष्ठ नागरिक बचत
४.२५%
विस्तृत विवरण
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
कर्पोरेट सिनियर बचत
४.२५%
विस्तृत विवरण
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड (SINDU)
जेष्ठ नागरिक सम्मान बचत
४.०१%
विस्तृत विवरण
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
नागरिक बचत
४%
विस्तृत विवरण
१०
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
जेष्ठ नागरिक बचत
४%
विस्तृत विवरण
११
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
जेष्ठ नागरिक बचत
३.९%
विस्तृत विवरण
१२
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
जेष्ठ नागरिक बचत
३.८%
विस्तृत विवरण
१३
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
जेष्ठ नागरिक बचत
३.७५%
विस्तृत विवरण
१४
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
जेष्ठ नागरिक बचत
३.७५%
विस्तृत विवरण
१५
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
न्यु प्रिमियम सुपर चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक डायमण्ड बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
१६
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
न्यु प्रिमियम सुपर चमत्कारिक गोल्ड बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
१७
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
न्यु प्रिमियम सुपर चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक सिल्भर बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
१८
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
न्यु सुपर चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक डायमण्ड बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
१९
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
न्यु सुपर चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक गोल्ड बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
२०
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
न्यु सुपर चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक सिल्भर बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
२१
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
सुपर चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक डायमण्ड बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
२२
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
सुपर चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक गोल्ड बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
२३
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
सुपर चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक सिल्भर बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
२४
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक डायमण्ड बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
२५
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक गोल्ड बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
२६
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
चमत्कारिक जेष्ठ नागरिक सिल्भर बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
२७
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
सर्वश्रेष्ठ जेष्ठ नागरिक बचत
३.६५%
विस्तृत विवरण
२८
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
जेष्ठ नागरिक बचत
३.५%
विस्तृत विवरण
२९
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
सम्मान बचत
३.२५%
विस्तृत विवरण
३०
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
जेष्ठ नागरिक सम्मान बचत
३.२५%
विस्तृत विवरण
३१
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
सम्मान बचत
३.२५%
विस्तृत विवरण
३२
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
जेष्ठ नागरिक बचत
३.२%
विस्तृत विवरण
३३
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
जेष्ठ नागरिक बचत
३.२%
विस्तृत विवरण
३४
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
जेष्ठ नागरिक बचत
३.१५%
विस्तृत विवरण
३५
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
जेष्ठ नागरिक बचत
३.०५%
विस्तृत विवरण
३६
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
जेष्ठ नागरिक बचत
३.०५%
विस्तृत विवरण
३७
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
जेष्ठ नागरिक बचत
३%
विस्तृत विवरण
३८
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
जेष्ठ नागरिक बचत
३%
विस्तृत विवरण