1. Institutional FD
क्र.स. बैंकको नाम स्किमको नाम समयावधि ब्याजदर बैंक रेटिङ विस्तृत विवरण
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (NABBC)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षभन्दा माथि)
1 year
८.५%
विस्तृत विवरण
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (NABBC)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षसम्म)
6 months
८.४%
विस्तृत विवरण
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
मुद्दती निक्षेप (१० महिना)
6 months
७.८%
विस्तृत विवरण
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
मुद्दती निक्षेप (२ बर्ष वा सोभन्दा माथि)
2 years
७.७५%
विस्तृत विवरण
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षभन्दा माथि)
1 year
७.५%
विस्तृत विवरण
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (MDB)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष)
1.08 years
७.५%
विस्तृत विवरण
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि २ बर्षसम्म)
3 months
७.५%
विस्तृत विवरण
सालपा बिकास बैंक लिमिटेड (SALAPA )
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष वा सोभन्दा माथि)
1 year
७.५%
विस्तृत विवरण
सालपा बिकास बैंक लिमिटेड (SALAPA )
३ महिनादेखि ६ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप
3 months
७.५%
विस्तृत विवरण
१०
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SAPDBL)
२ वर्ष वा सो भन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
2 Years
७.५%
विस्तृत विवरण
११
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
३ महिनादेखि २४ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप
3 Months
७.२५%
विस्तृत विवरण
१२
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SAPDBL)
१ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप
1 Year
७.२५%
विस्तृत विवरण
१३
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
सुपर मुद्दती निक्षेप (५ बर्षभन्दा माथि)
5 years
७.२%
विस्तृत विवरण
१४
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि २ बर्षभन्दा कम)
1 year
७.२%
विस्तृत विवरण
१५
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड (SINDU)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष वा सोभन्दा माथि)
1 year
७.०१%
विस्तृत विवरण
१६
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (KRBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि ९ महिनासम्म)
6 months
७%
विस्तृत विवरण
१७
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
मुद्दती निक्षेप (३ वर्षदेखि ५ वर्षभन्दा कम)
3 Years
७%
विस्तृत विवरण
१८
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (MDB)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्ष)
6 months
७%
विस्तृत विवरण
१९
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (GRDBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना)
6 months
७%
विस्तृत विवरण
२०
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
७%
विस्तृत विवरण
२१
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SAPDBL)
६ महिनादेखि १ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
6 Months
७%
विस्तृत विवरण
२२
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
संस्थागत मुद्दती निक्षेप (५ वर्ष वा सो भन्दामाथिको मुद्दती निक्षेप)
5 years
६.८%
विस्तृत विवरण
२३
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि ३ बर्षसम्म)
1 year
६.७५%
विस्तृत विवरण
२४
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
कर्पोरेट मुद्दती निक्षेप
6 months
६.७५%
विस्तृत विवरण
२५
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
२ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
2 Years
६.७५%
विस्तृत विवरण
२६
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
३ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
3 years
६.७५%
विस्तृत विवरण
२७
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
३ वर्ष वा सो भन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
3 years
६.७५%
विस्तृत विवरण
२८
कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड (KSBBL )
मुद्दती निक्षेप (२ वर्ष वा सो भन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप)
2 year
६.७५%
विस्तृत विवरण
२९
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
मुद्दती निक्षेप (१२ महिने मुद्दती निक्षेप)
1 year
६.७%
विस्तृत विवरण
३०
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
मुद्दती निक्षेप (१२ महिनादेखि १८० महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप)
1 year
६.७%
विस्तृत विवरण
३१
सिन्धु बिकास बैंक लिमिटेड (SINDU)
मुद्दती निक्षेप (३ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
3 months
६.५१%
विस्तृत विवरण
३२
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
२ वर्ष वा सो भन्दामाथिको मुद्दती निक्षेप
2 Years
६.५%
विस्तृत विवरण
३३
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
५ वर्षभन्दामाथिको संस्थागत मुद्दती निक्षेप
5 years
६.५%
विस्तृत विवरण
३४
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
मुद्दती निक्षेप (२ बर्षदेखि १० बर्षसम्म)
2 years
६.५%
विस्तृत विवरण
३५
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (CORBL)
साधारण मुद्दती निक्षेप
6 months
६.५%
विस्तृत विवरण
३६
साइन रेशुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SHINE)
१ वर्ष र २ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
1 year
६.५%
विस्तृत विवरण
३७
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
२ वर्ष माथिको मुद्दती निक्षेप
2 Years
६.५%
विस्तृत विवरण
३८
कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड (KSBBL )
१ वर्ष र २ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
1 year
६.५%
विस्तृत विवरण
३९
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
१ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
1 year
६.४%
विस्तृत विवरण
४०
कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड (KSBBL )
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
६.४%
विस्तृत विवरण
४१
कुमारी बैंक लिमिटेड (KBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष वा सोभन्दा माथि)
1 year
६.२६%
विस्तृत विवरण
४२
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
६ महिनादेखि १२ महिनाभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
6 Months
६.२६%
विस्तृत विवरण
४३
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि २ बर्षसम्म)
1 year
६.२५%
विस्तृत विवरण
४४
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
मुद्दती निक्षेप (२ वर्ष वा सोभन्दा माथि)
2 Years
६.२५%
विस्तृत विवरण
४५
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
१ वर्ष र ३ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप
1 year
६.२५%
विस्तृत विवरण
४६
कुमारी बैंक लिमिटेड (KBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
६.१६%
विस्तृत विवरण
४७
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना वा सोभन्दा माथि)
6 months
६.१%
विस्तृत विवरण
४८
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
मुद्दती निक्षेप (२ बर्षभन्दा माथि)
2.08 years
६%
विस्तृत विवरण
४९
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
संस्थागत मुद्दती निक्षेप (५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म)
5 Years
६%
विस्तृत विवरण
५०
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
१ वर्ष वा सो भन्दामाथिको मुद्दती निक्षेप
1 year
६%
विस्तृत विवरण
५१
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
२४ महिना वा सो भन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
2 year
६%
विस्तृत विवरण
५२
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्ष वा सोभन्दा माथि)
1 year
६%
विस्तृत विवरण
५३
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड (NICA)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष)
1 year
६%
विस्तृत विवरण
५४
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्ष र २ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप )
1 year
६%
विस्तृत विवरण
५५
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्ष वा सोभन्दा माथि)
1 year
६%
विस्तृत विवरण
५६
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
१ बर्षदेखि २ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
1 year
६%
विस्तृत विवरण
५७
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
२ वर्षदेखि ३ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
2 Years
६%
विस्तृत विवरण
५८
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष)
1 year
६%
विस्तृत विवरण
५९
सानिमा बैंक लिमिटेड ( SANIMA)
१ वर्ष वा सो भन्दामाथिको मुद्दती निक्षेप
1 year
५.९%
विस्तृत विवरण
६०
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
५ वर्षभन्दा माथिको मुद्दती निक्षेप
5 years
५.७५%
विस्तृत विवरण
६१
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
मुद्दती निक्षेप (१ वर्षदेखि २ वर्षभन्दा कम)
1 year
५.७५%
विस्तृत विवरण
६२
महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेड (MLBL)
६ महिनादेखि २ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
6 Months
५.७५%
विस्तृत विवरण
६३
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि २ बर्षसम्म)
1.08 years
५.५%
विस्तृत विवरण
६४
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
संस्थागत मुद्दती निक्षेप (२ वर्षभन्दा माथि)
2.08 Years
५.५%
विस्तृत विवरण
६५
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (LSL)
६ महिनादेखि वा सो भन्दामाथिको मुद्दती निक्षेप
6 months
५.५%
विस्तृत विवरण
६६
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
१२ महिनादेखि २४ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप
1 year
५.५%
विस्तृत विवरण
६७
प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड (PCBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ वर्षभन्दा कम)
6 months
५.५%
विस्तृत विवरण
६८
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
संस्थागत मुद्दती निक्षेप (३ वर्ष वा सो भन्दामाथि)
3 years
५.५%
विस्तृत विवरण
६९
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
१ बर्ष र ५ बर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
1 year
५.५%
विस्तृत विवरण
७०
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
१२ महिनादेखि ५ वर्षसम्मको संस्थागत मुद्दती निक्षेप
1 year
५.५%
विस्तृत विवरण
७१
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
मुद्दती निक्षेप (९ महिना देखि १ बर्ष)
9 months
५.५%
विस्तृत विवरण
७२
ज्योति बिकास बैंक लिमिटेड (JBBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
५.५%
विस्तृत विवरण
७३
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
मुद्दती निक्षेप (३ बर्ष वा सोभन्दा माथि)
3 years
५.३९%
विस्तृत विवरण
७४
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड (RBBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि ५ बर्षसम्म)
6 months
५.३५%
विस्तृत विवरण
७५
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
२ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप
2 Years
५.२५%
विस्तृत विवरण
७६
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्ष वा सोभन्दा माथि)
1 year
५.२५%
विस्तृत विवरण
७७
गरिमा बिकास बैंक लिमिटेड (GBBL)
६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप
6 months
५.२५%
विस्तृत विवरण
७८
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (NIMB)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ वर्षसम्म)
6 Months
५%
विस्तृत विवरण
७९
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड (EBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि २ वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप)
6 Months
५%
विस्तृत विवरण
८०
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
संस्थागत मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि ३ बर्षसम्म)
1 years
५%
विस्तृत विवरण
८१
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड (GBIME)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षसम्म)
6 months
५%
विस्तृत विवरण
८२
प्रभु बैंक लिमिटेड (PRVU)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १२ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप)
6 months
५%
विस्तृत विवरण
८३
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (SBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
५%
विस्तृत विवरण
८४
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
मुद्दती निक्षेप (९ महिना)
9 months
५%
विस्तृत विवरण
८५
मुक्तिनाथ बिकास बैंक लिमिटेड (MNBBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना)
6 months
५%
विस्तृत विवरण
८६
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (SADBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
५%
विस्तृत विवरण
८७
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
मुद्दती निक्षेप (२ बर्षदेखि ३ बर्षभन्दा कम)
2 years
४.८%
विस्तृत विवरण
८८
नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि ५ बर्षसम्म)
6 months
४.७५%
विस्तृत विवरण
८९
नबिल बैंक लिमिटेड (NABIL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि २ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप)
6 Months
४.७५%
विस्तृत विवरण
९०
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि. (SCB)
मुद्दती निक्षेप (१८० दिनदेखि ३६४ दिनसम्मको मुद्दती निक्षेप)
6 months
४.७५%
विस्तृत विवरण
९१
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड (CZBIL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना र १२ बर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप)
6 Months
४.७५%
विस्तृत विवरण
९२
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड (EDBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना)
6 months
४.७५%
विस्तृत विवरण
९३
लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड (LBBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
४.७५%
विस्तृत विवरण
९४
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड (MBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि ५ बर्षभन्दा कम)
6 months
४.५%
विस्तृत विवरण
९५
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि २ बर्षभन्दा कम)
1 year
४.२%
विस्तृत विवरण
९६
कृषि बिकास बैंक लिमिटेड (ADBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि ५ बर्ष)
6 months
४.०१%
विस्तृत विवरण
९७
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
मुद्दती निक्षेप (१ बर्षदेखि ५ बर्षसम्म)
1 year
४%
विस्तृत विवरण
९८
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
१ बर्ष र २ बर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
1 year
४%
विस्तृत विवरण
९९
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
९ महिनादेखि १ वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेप
9 Months
३.९५%
विस्तृत विवरण
१००
एनएमबि बैंक लिमिटेड (NMB)
६ महिनादेखि ९ महिनासम्मको मुद्दती निक्षेप
6 Months
३.९%
विस्तृत विवरण
१०१
नेपाल एसबिआई बैंक लिलिमिटेड (SBI)
मुद्दती निक्षेप (६ महिनादेखि १ बर्षभन्दा कम)
6 months
३.७%
विस्तृत विवरण
१०२
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
मुद्दती निक्षेप (९ महिना)
9 months
३.५%
विस्तृत विवरण
१०३
हिमालयन बैंक लि. (HBL)
मुद्दती निक्षेप (६ महिना)
6 months
३.२५%
विस्तृत विवरण