1. Yellow card details
S.N. Bank Name Action Date Action Reason Action/Penalty Details News Link Details
1
Global IME Bank Ltd. (GBIME)
2024-01-29
राष्ट्र बैंकको प्रचलित व्यवस्थाविपरित काम गरेको
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details
2
Muktinath Bikas Bank Ltd. (MNBBL)
2024-01-29
ऋणीको हितविपरीतत काम गरिएको
१० लाख रुपैयाँ जरिवाना
View
Details
3
Garima Bikas Bank Ltd. (GBBL)
2024-01-29
संस्थागत सुशासन र संचालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएकोले
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details
4
Himalayan Bank Ltd. (HBL)
2024-01-29
कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरिएको
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details
5
Muktinath Bikas Bank Ltd. (MNBBL)
2023-05-12
विपन्न वर्ग क्षेत्रमा तोकिएभन्दा न्युन कर्जा प्रवाह गरिएको
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details
6
Saptakoshi Development Bank Ltd. (SAPDBL)
2024-02-14
ग्राहकको करोडौँ हिनामिना गरिएको
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details
7
Saptakoshi Development Bank Ltd. (SAPDBL)
2024-02-14
बैंकको निर्देशन विपरित आफ्नो तजविजले एकै महिनामा पटक पटक कोर बैंकिङ सिस्टम मै गई आधार दर परिवर्ता गरिएकोले
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details
8
Narayani Development Bank Ltd. (NABBC)
2024-02-14
अनिवार्य नगद मौज्दात नपुर्याएको र कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) कायम नगरिएकोले
१२८४६.२८ रुपैयाँ जरिवाना
View
Details
9
Narayani Development Bank Ltd. (NABBC)
2024-02-14
कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम सिमाभन्दा बढी भएकोले
२४२९२४.०१ रुपैयाँ जरिवाना
View
Details
10
Prime Commercial Bank Ltd. (PCBL)
2024-05-02
कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेकोले
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details
11
Kumari Bank Ltd. (KBL)
2024-05-02
कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेकाले
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details
12
Nepal Investment Mega Bank Ltd. (NIMB)
2024-05-02
राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेकोले
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details
13
Laxmi Sunrise Bank Ltd. (LSL)
2024-05-02
राष्ट्र बैंकको ऐन तथा निर्देशनको पालना नगरेकाले
१० लाख रुपैयाँ जरिवाना
View
Details
14
Lumbini Bikas Bank Ltd. (LBBL)
2024-05-02
राष्ट्र बैंकको ऐन तथा निर्देशनको पालना नगरेकाले
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details
15
Excel Development Bank Ltd. (EDBL)
2024-05-02
राष्ट्र बैंकको ऐन तथा निर्देशनको पालना नगरेकाले
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिईएको
View
Details